×
Login to Account
Forgotten Password
For investors

АТ "Завод Электродвигун"


Пакет документов (rar)

Річна інформація емітента (doc)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (doc)

ОГОЛОШЕННЯ про Загальні збори 27.04.2012р. (doc)

Річна звітність за 2011 рік (zip)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (doc 27.04.2012)

Річна звітність за 2011 рік (rar)

ПРОТОКОЛ № 19 Загальних зборів акціонерів від 27.04.2012р. (doc)

Річна звітність за 2011 рік (pdf)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (doc 26.04.2013)

Річна звітність за 2012 рік (pdf 29.04.2013)

ПРОТОКОЛ № 20 Загальних зборів акціонерів від 26.04.2013р. (doc 29.04.2013)

Особая информация по ПАО "Завод "Електродвигатель" (pdf 13.03.2014)

Объявление о собрании акционеров ПАО "Завод "Електродвигатель" (pdf 21.03.2014)

Годовой отчет за 2013 год (zip 23.04.2014)

Особая информация эмитента от 25.04.2014г (pdf 28.04.2014)

Объявление о собрании акционеров ПАО "Завод "Електродвигатель" 24 апреля 2015 года(pdf 22.03.2015)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік (pdf 16.04.2015)

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента (pdf 27.04.2015)

Про проведення загальних зборів акціонерів (pdf 17.03.2016)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 (pdf 07.04.2016)

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента (pdf 28.04.2016)

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй (pdf 20.01.2017)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (pdf 24.03.2017)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (pdf 25.04.2017)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (pdf 28.04.2017)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (pdf 08.12.2017)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (pdf 28.03.2018)

Повідомлення про внесення змін до повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, яке було розміщено 28 березня 2018 року в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (pdf 11.04.2018)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік (pdf 30.04.2018)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН» за 2017 рік (pdf 30.04.2018)

ПРОТОКОЛ № 25 річних загальних Зборів акціонерів(pdf 03.05.2018)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента(pdf 05.05.2018)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента(pdf 05.06.2018)

Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН»(rar 05.06.2018)

ВИПИСКА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб(rar 05.06.2018)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів(pdf 27.03.2019)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік(rar 26.04.2019)

ПРОТОКОЛ № 26 річних загальних Зборів акціонерів (pdf 08.05.2019)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (rar 03.03.2020)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік (zip 15.04.2020)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів(pdf 03.08.2020)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік (zip 29.03.2021)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (pdf 10.06.2021)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (pdf 16.07.2021)

This website uses cookies to provide you a more personalized and responsive service.
By using this website you agree to our use of cookies. If you require more information or prefer not to accept cookies please visit our Privacy Policy.