×
Вхід в особистий кабінет
забули пароль?
Увійти як користувач
Facebook Зареєструватися
Для інвесторів

АТ НОРД


Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (img)

ПОЛОЖЕННЯ про Ревізійну комісію (img) (doc)

ПОЛОЖЕННЯ про Загальні збори (img) (doc)

ПОЛОЖЕННЯ про виконавчий орган (Правління) (img) (doc)

СВІДОЦТВО про державну реєстрацію юридичної особи (img1) (img2)

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про фінансову звітність (pdf)

Баланс на 31.12.2010 г. (pdf)

Заключение ревизионной комиссии за 2010 г. (pdf)

Налоговый расчет земельного налога за 2010 г. (pdf)

Отчет в ФСС по ВПТ за 2010 г. (pdf)

Отчет о движении денежных средств за 2010 г. (pdf)

Отчет о собственном капитале за 2010 г. (pdf)

Отчет о финансовых результатах за 2010 г. (pdf)

Положення про Наглядову раду (doc)

СТАТУТ (doc)

Примечания к годовой финансовой отчетности за 2010 г. (pdf)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (doc 31.01.2011) (doc 15.04.2011) (doc 16.02.2012)

Положення про фiлiю АТ НОРД (pdf)

П Р О Т О К О Л № 24 Загальних зборів акціонерів (doc)

Довiдка АА №466344 (img1) (img2)

Довiдка АА №468239 (img1) (img2)

Довiдка АА №468783 (img1) (img2)

СВIДОЦТВО про реэстрацiю платника податку на додану вартiсть (img)

П Р О Т О К О Л засідання Наглядової ради вiд 16.02.2012р. (doc)

ОГОЛОШЕННЯ про Загальні збори 20.04.2012р. (doc)

ОГОЛОШЕННЯ про Загальні збори 20.04.2012р.(доповнення) (doc)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (doc 20.04.2012)

Висновок Незалежного аудитора про фінансову звітність за 2011р. (pdf)

Висновок Ревизійної комісії за 2011р. (pdf)

Звіт в ФСС з ТВП за 2011р. (pdf)

Податковий розрахунок земельного податку на 2011р. (pdf)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011р. (pdf)

Положення про сервіс.майстерню ПАТ НОРД (pdf)

Положення про сервіс.майстерню ПАТ НОРД (pdf)

П Р О Т О К О Л № 25 Загальних зборів акціонерів від 20.04.2012р. (doc)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (doc 31.08.2012)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК(звіт незалежного аудитора) щодо попередньої фінансової звітності публічного акціонерного товариства «НОРД» за 2012 рік. (pdf 29.04.2013)

Висновок ревізійної комісії за 2012 рік. (pdf 29.04.2013)

Звіт в ФСС з ТВП за 2012 рік. (pdf 29.04.2013)

Податковий розрахунок земельного податку за 2012 рiк. (pdf 29.04.2013)

Положення про відокремлений підрозділ ПАТ «НОРД» «Виробництво по виготовленню електродвигунів заводу «Компресор». (pdf 29.04.2013)

Положення про відокремлений підрозділ ПАТ «НОРД» «Заготівельне виробництво №2, смт. Оленівка». (pdf 29.04.2013)

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2012 рiк. (pdf 29.04.2013)

П Р О Т О К О Л № 26 Загальних зборів акціонерів від 19.04.2013р. (doc 19.04.2013)

Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «НОРД» (doc 19.04.2013)

Положення про виконавчий орган (Правління) Публічного акціонерного товариства «НОРД» (doc 19.04.2013)

Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «НОРД» (doc 19.04.2013)

Статут Публічного акціонерного товариства «НОРД» (doc 19.04.2013)

Объявление о собрании акционеров ПАО "НОРД" (pdf 17.03.2014)

Особая информация по ПАО "НОРД" (pdf 12.03.2014)

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (doc)

Протокол общего собрания акционеров от 18.04.2014 года (pdf 22.04.2014)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік (pdf 29.04.2014)

Положення про відокремлений підрозділ ПАТ "НОРД" «Виробництво з виготовлення пластмасових деталей, м. Докучаєвськ»(pdf 29.04.2014)

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства «НОРД» за 2013 рік(pdf 29.04.2014)

Заключение ревизионной комиссии по отчету за 2013 год ПАО «Норд» (pdf 29.04.2014)

Податковий розрахунок земельного податку за 2013 рік (pdf 29.04.2014)

Звіт по коштах загальнообов`язкового державного страхування соціального страхування за 2013 рік (pdf 29.04.2014)

Объявление О проведении внеочередного собрания акционеров ПАО НОРД (pdf 06.06.2014)

Дополнение к объявлению о проведении собрания акционеров ПАО НОРД (pdf 27.06.2014)

Перелік афілійованих осіб ПАТ «НОРД» (станом на 01.01.2014 року) (pdf 21.07.2014)

КОДЕКС корпоративного управлiння ПАТ НОРД» (10.07.2014 року) (doc 10.07.2014)

Особлива інформація про зміну посадових осіб (pdf 20.10.2014)

Про проведення загальних зборів акціонерів (pdf 20.10.2014)

ПРОТОКОЛ № 30 позачергових загальних зборів акціонерів (pdf 24.12.2014)

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента (pdf 24.12.2014)

Про проведення загальних зборів акціонерів (pdf 24.12.2014)

Про проведення загальних зборів акціонерів (pdf 17.03.2015)

ПРОТОКОЛ № 32 загальних зборів акціонерів (pdf 17.04.2015)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (pdf 24.04.2015)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік (pdf 28.04.2015)

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПАТ "НОРД" за 2014 рік (pdf 28.04.2015)

Заключение ревизионной комиссии по отчету за 2014 год ПАО "НОРД" (pdf 28.04.2015)

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента (pdf 24.07.2015)

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (img)(img) 01.01.2016

Повідомлення про несвоєчасне розкриття річної регулярної інформації (pdf 25.02.2016)

Про проведення загальних зборів акціонерів (pdf 17.03.2016)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (pdf 22.03.2016)

Заключение ревизионной комиссии по отчету за 2015 год (pdf 28.04.2016)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік (pdf 28.04.2016)

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПАТ "НОРД" за 2015 рік (pdf 28.04.2016)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (pdf 28.04.2016)

ПРОТОКОЛ № 33 загальних зборів акціонерів (pdf 28.04.2016)

До відома акціонерів ПАТ "НОРД" , контролюючих державних органів (pdf 27.07.2016)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (pdf 15.09.2016)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (pdf 29.03.2017)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (pdf 27.04.2017)

Заключение ревизионной комиссии по отчету за 2016 год ПАО "НОРД" (pdf 27.04.2017)

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПАТ "НОРД" за 2016 рік (pdf 27.04.2017)

Протокол засідання реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів (pdf 03.05.2017)

Повідомлення акціонера (pdf 22.01.2018)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента(pdf 25.01.2018)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (pdf 27.03.2018)

Повідомлення про внесення змін до повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, яке було розміщено 27 березня 2018 року в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (pdf 10.04.2018)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік (pdf 23.04.2018)

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПАТ НОРД за 2017 рік (pdf 23.04.2018)

Висновок ревізійної комісії ПАТ Норд 2017 рік (pdf 23.04.2018)

ІНФОРМАЦІЯ про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (pdf 27.04.2018)

П Р О Т О К О Л № 34 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «НОРД»(pdf 03.05.2018)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента(pdf 07.05.2018)

Статут акціонерного товариства «НОРД»(pdf 21.05.2018)

ВИПИСКА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань(pdf 21.05.2018)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента(pdf 29.05.2018)

Протокол засідання наглядової ради(pdf 18.12.2018)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента(pdf 21.12.2018)

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб(pdf 26.12.2018)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів АТ "НОРД"(pdf 27.03.2019)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік(htm 29.04.2019)(p7s 29.04.2019)

ІНФОРМАЦІЯ про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (pdf 29.04.2019)

Висновок ревізійної комісії АТ Норд 2018 рік(pdf 29.04.2019)

П Р О Т О К О Л № 34 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «НОРД»(pdf 14.05.2019)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік(htm 28.04.2020)(p7s 28.04.2020)

Висновок ревізійної комісії АТ Норд 2019 рік(pdf 28.04.2020)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів АТ "НОРД"(pdf 30.07.2020)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів АТ "НОРД"(pdf 23.04.2021)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік(htm 30.04.2021)(p7s 30.04.2021)

Висновок ревізійної комісії АТ Норд 2020 рік(pdf 30.04.2021)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента(pdf 28.05.2021)

ПАТ "Краматорский завод Кондицiонер"


Пакет документов (rar)

ПРОТОКОЛ № 20 Загальних зборів акціонерів (doc)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента(doc)

ОГОЛОШЕННЯ про Загальні збори 26.04.2012р.(doc)

Річна звітність емітента за 2011 рік (zip)(zip)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента(doc 26.04.2012)

Річна звітність емітента за 2011 рік (pdf)

Річна звітність емітента за 2012 рік (pdf 29.04.2013)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (doc 26.04.2013)

Объявление о собрании акционеров ПАО "КЗК"(doc 25.03.2014)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік (xml 29.04.2014)

Особая информация эмитента от 28.04.2014г (pdf 30.04.2014)

Объявление о собрании акционеров ПАО "КЗК" 27 апреля 2015 года(pdf 01.04.2015)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік (xml 27.04.2015)

Інформація емітента про зміни в персональному складі (pdf 29.04.2015)

Протокол № 24 загальних зборів акціонерів від 27.04.2015 (pdf 29.04.2015)

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (jpg 18.09.2015)

Інформація емінтента про зміни в персональному складі (pdf 04.11.2015)

Протокол № 25 позачергових загальних зборів від 30.10.2015 (pdf 04.11.2015)

Про проведення загальних зборів акціонерів (pdf 17.03.2016)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (pdf 31.03.2016)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 год (pdf 15.04.2016)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (pdf 27.04.2016)

ПРАТ "Група Норд"


Річний звіт за 2011 рік (pdf)

Річний звіт за 2012 рік (pdf)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік (pdf)

АТ "Завод Электродвигун"


Пакет документов (rar)

Річна інформація емітента (doc)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (doc)

ОГОЛОШЕННЯ про Загальні збори 27.04.2012р. (doc)

Річна звітність за 2011 рік (zip)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (doc 27.04.2012)

Річна звітність за 2011 рік (rar)

ПРОТОКОЛ № 19 Загальних зборів акціонерів від 27.04.2012р. (doc)

Річна звітність за 2011 рік (pdf)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (doc 26.04.2013)

Річна звітність за 2012 рік (pdf 29.04.2013)

ПРОТОКОЛ № 20 Загальних зборів акціонерів від 26.04.2013р. (doc 29.04.2013)

Особая информация по ПАО "Завод "Електродвигатель" (pdf 13.03.2014)

Объявление о собрании акционеров ПАО "Завод "Електродвигатель" (pdf 21.03.2014)

Годовой отчет за 2013 год (zip 23.04.2014)

Особая информация эмитента от 25.04.2014г (pdf 28.04.2014)

Объявление о собрании акционеров ПАО "Завод "Електродвигатель" 24 апреля 2015 года(pdf 22.03.2015)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік (pdf 16.04.2015)

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента (pdf 27.04.2015)

Про проведення загальних зборів акціонерів (pdf 17.03.2016)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 (pdf 07.04.2016)

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента (pdf 28.04.2016)

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй (pdf 20.01.2017)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (pdf 24.03.2017)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (pdf 25.04.2017)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (pdf 28.04.2017)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (pdf 08.12.2017)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (pdf 28.03.2018)

Повідомлення про внесення змін до повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, яке було розміщено 28 березня 2018 року в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (pdf 11.04.2018)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік (pdf 30.04.2018)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН» за 2017 рік (pdf 30.04.2018)

ПРОТОКОЛ № 25 річних загальних Зборів акціонерів(pdf 03.05.2018)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента(pdf 05.05.2018)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента(pdf 05.06.2018)

Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН»(rar 05.06.2018)

ВИПИСКА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб(rar 05.06.2018)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів(pdf 27.03.2019)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік(rar 26.04.2019)

ПРОТОКОЛ № 26 річних загальних Зборів акціонерів (pdf 08.05.2019)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (rar 03.03.2020)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік (zip 15.04.2020)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів(pdf 03.08.2020)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік (zip 29.03.2021)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (pdf 10.06.2021)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (pdf 16.07.2021)

Цей сайт використовує кукі щоб пропонувати Вам більш чуйне та персоналізоване обслуговування.
Використовуючи даний сайт Ви дозволяєте нам використовувати cookies. Якщо Вам потрібно більше інформації відвідайте Політика конфіденційності.